You are here
首頁 > 攝影影音 > 哈寵PETube-No.57寵物新年穿新衣

哈寵PETube-No.57寵物新年穿新衣

#哈寵PETube 第57集 【寵物新年穿新衣】
🐱佛要金裝|主人與毛孩也要水噹噹🐱  

✨新年穿新衣是自古以來的習俗
🎊象徵著新的一年有新的氣象
🐶但想幫毛孩沾沾喜氣的時候
可要注意寵物的「穿衣事項」唷‼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


📺 狗狗貓貓食衣住行,就在哈寵PETube
yes 好康好玩好好看,盡在哈寵誌粉絲頁

 
Top