You are here
首頁 > 活動 > 應億企業有限公司

應億企業有限公司

應億企業有限公司

 
 
廠商名稱:應億企業有限公司
 
攤位號碼I1024
關鍵字:外出籠、玩具、圍片、涼墊、飲水器、食碗、寵物吊床、貓砂櫃、寵物帳篷、寵物餐桌、寵物用品
 
愛思沛、Innolab。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i1024_應億_1


 

i1024_應億_3

小寵物外出籠(買一送一)▸ 每日限量5組 $440
貓行外出籠(買一送一)▸ 每日限量10組 $600
小動物飲水器(買一送一)▸ 售完為止
 

 
 
i1024_應億_2
 
i1024_應億_4
 
 

 

 

攤位位置圖

+
-
Top